SERVICIISERVICII

Efectuarea Controlului Oficial al Producţiilor, al lucrărilor de apreciere a tipului corporal pentru animalele aparţinând genofondului angajat în lucrările de formare şi ameliorare a rasei Bălţată Românească şi Jersey;

Prestarea de servicii de reproducţie prin însămânţări artificiale şi embriotransfer către membrii asociaţi, precum şi efectuarea importurilor de materiale necesare în acest scop;

Administrarea bazei de date, pentru organizarea şi conducerea Registrului Genealogic al rasei;

Aprovizionarea şi/sau producerea agentului criogenic pentru păstrarea materialului seminal în containere criobiologice, difuzarea pentru păstrarea materialului de reproducţie din containerele criobiologice la parametrii tehnici;

Procurarea din ţară şi din străinătate şi distribuţia către membrii asociaţiei de: material de reproducţie (material seminal, embrioni) , consumabile, maşini, utilaje, aparatută, accesorii şi piese de schimb, animale de rasă, furaje, seminţe, îngrăşăminte, produse fitofarmaceutice;

Efectuarea de servicii de identificare şi înmatriculare a animalelor din genofondul populaţiei, ca bază pentru certificarea originii şi performanţelor productive ale animalelor de rasă;

Reprezentarea membrilor asociaţiei în faţa autorităţilor Statului sau ale altor organizaţii neguvernamemtale pentru atingerea scopurilor propuse;

Servicii medicale, Consultanţă în domeniul medicinii veterinare;

Consultanţă în domeniul nutriţiei.